Tuesday, 14 January 2014

COMPLETE ILLYRIAN VOCABULARYAll crediet goes to Mr Vinko Vodopivec that passed away 7/7 2013,
may he rest in peacefull paradise.Complete book from Vinko Vodopivec "Razbiranje Ilirskih Jezikov" is available here;
https://www.scribd.com/document/248693820/Razbiranje-Ilirskih-Jezikov-Vinko-Vodopivec


Messapic Slovene English Messapic inscriptions Comment
A a, toda – SN, SK but 
A aa, aja – okr, SN, SK lie 
A aa, na – okr, SN on 
AA aa, aja – okr, SN, SK lie 
AAI aji – preg, SK lie 
ADNA adna, ena – SN, SK one 
ADNA jadna, uboga – SN, SK poor 
AE aje, aja – okr, SN, SK lie 
AEA aje, aja – okr, SN lie 
AEAS ajaš – preg, SN, SK lie 
AEAŠ ajaš – preg, SN, SK lie 
AEE aje, aja – okr, SN, SK lie 
AEEŠ ajaš – preg, SK lie 
AEI aej, ajaj – okr, SN, SK lie 
AEIA aja – SK lie 
AEIAS aja – SK lie 
AEO ajo, ajal – preg, SN, SK lie 
AES ajaš – SK lie 
AI ai, aja – okr, SN, SK lie 
AIA aja – SK lie 
AIAI ajaj – SK lie 
AIAS ajaš – preg, SK lie 
AIDE ajde, gremo – SN, SK go 
AIDDE ajde, gremo – SN, SK go 
AIE aje, aja – preg, SN, SK lie 
AIEI ajej – preg, SK lie 
AIO ajo, aja – preg, SN, SK lie 
AIRE jari, mladi – preg, SN, SK young 
AIS ajs, bol – SN, SK pain 
AK ak, ako – SN, SK if 
AL al, ali – okr, SN, SK or 
ALE ale, ali – preg, SN, SK or 
ALL al, ali – preg, SN, SK or 
AME ame, zame – okr, SN, SK for me 
AMI ami, nam – okr, SN, SK to us 
AN an, in – preg, SN, SK and 
ANA ana, ena, ona – preg, SN, SK one, she 
ANDI andi, ondi – SN, SK there 
ANO ano, eno – preg, SN, SK one 
AO ajo, aja – okr, preg, SN, SK lie 
AOA aja – preg, SK lie 
AOE aja – preg, SK lie 
AOS ajaš – okr, SK lie 
APA panča, spi – okr, SN, SK lie 
APALLOA Apolo – SK Apollo 122 izvirno Apulu/original Apulu
AR jar, mlad – okr, SN, SK young 
AR raj – okr, preg, SK heaven 
ARA raj – okr, preg, SK heaven 
AREN aren, uren – preg, SN, SK quick 
ARI jar, mlad – okr, SN, SK young 
ARRI jar, mlad – okr, SN, SK young 
AS ostaneš – okr, SK remain 
AS če – preg, SK if 
ASIRA azira, ozira – preg, SN, SK look around 
ASNO asno, jasno – okr, SN, SK clearly 
ASPA zaspal – prem, preg, SK fell asleep 
ASPAE zaspal – prem, preg, SK fell asleep 
ASPI aspi, zaspi, – okr, SN, SK fell asleep 
ASUTE asute, zasute – okr, SN, SK covered, buried 
AŠ aš, naš – okr, SN, SK our 
AŠENA ašena, oženjen – okr, preg, SN, SK married 
AŠO ašo, odšel, SN, SK went 
AŠŠA ašša odšel - SN, SK went 
ATA ata – SK father 
ATAI atai, ata – NS, SK father 
ATAS atom – preg, SK with father 
ATATA atata, ata – SN, SK father 
ATAV atav, atov – preg, SN, SK of father 
ATE ate, ata – SN, SK father 
ATEI atej, ata – SN, SK father 
ATI ati – SK father 
ATIDA odide – preg, SK go 
ATITA atita – SK father 
ATO ato, ati – preg, SN, SK father
ATOOR ato, ati – preg, SN, SK father 
ATOR ata – SK father 
ATORR ata – SK father 
ATTO ato, ati – preg, SN, SK father 
ATU atu – SK to father 
ATUTE atu – SK to father 
AVA tava – okr, SK rove 
AVI avi, javi – okr, SN, SK report 
AVIL avil, uvil – preg, SN, SK bended 
AVITA avita, zavita – okr, SN, SK envelopped 
AZE iz – SK from 
B b, bo – okr, SN, SK will be 
B bolje – okr, SK better 
B bil – okr, SK was 
BA ba, bo – preg, SN, SK will be 
BA va, v – SN, SK in 
BAEAS bajaš – preg, SN, SK divine 
BAG bog – preg, SK God 
BAL bl, bal, bolj – okr, SN, SK more 
BALE veljak – preg, SK worthy
BALEEI veljak – preg, SK worthy 
BALEI veljak – preg, SK worthy 
BALEI bal, ples – SN, SK dance 
BALET valit – preg, SK roll 
BALETAS baletnik – sin, SK ballet dancer 
BALETAS veljak – preg, SK worthy 
BAOŠ bojiš – okr, SK fear 
BAR bar, vsaj – SN, SK leastwise 
BAR barje, grob – SK grave 
BARA bara, grob – sin, SK, PL marsh, grave 
BARA bar, vsaj – SN, SK leastwise 
BARAI bari, grobu – PL, SK to marsh, to grave 
BARI bari, grobu – PL, SK to marsh, to grave 
BARI bar, vsaj – SN, SK leastwise 
BARO baro, grob – SK grave 
BARO baro, vprašal – SN, SK asked 
BAROA bara, grob – SK grave
BARR bar, vsaj – SN, SK leastwise 
BAS baš, ravno – preg, SN, SK just 
BAS boš – preg, SK you will 
BEIL bl, bolj – okr, SN, SK more 
BEILE bejle, bele – SN, SK white 
BEIRI bejri, beri – preg, SN, SK read 
BEIRI vejri, veruj – preg, SN, SK believe 
BER ber, beri – okr, SN, SK read 
BERA bera, berila – okr, SN, SK reading 
BERA bera, vera– preg, SN, SK belief 
BERAN beran, veren – preg, SN, SK believing 
BEREE bere, beri – okr, SN, SK read 
BEREE vere – preg SK believe 
BES bež, beži – okr, preg, SN, SK flee 
BI bi – SK would 
BIL bil – SK was 
BILIA bila – SK was 
BL bl, bolje – okr, SN, SK better 
BLA bla, bila – okr, SN, SK was 
BLAT blat, blato – okr, SN, SK mud 
BLATAN blatan, blaten – preg, SN, SK of mud 
BLATE blate, blato – preg, SN, SK mud 
BLATO blato – SK mud 
BLO blo, bilo – okr, SN, SK was 
BO bo – SK will 
BOA bova – okr, SK we will do 
BOAAL bol – SK pain 
BOAS bojaš, bojiš – preg, SN, SK afraid 
BOE boje, boji – okr, SN, SK afraid 
BOE bo – SK will 
BOH boh, bog – preg, SN, SK God 
BOL bol, bolečina – SN, SK pain 
BOLL bol, bolj – preg, SN, SK more 
BOR bor – SK pine 
BOT bot, bodi – SN, SK you will 
BRADI brati, bratu – SN, SK to brather 
BRID bridk, bridko – okr, SN, SK pain 
BRIGA briga – SK concern 
BRIN brine, skrbi – okr, SN, SK care 
BRINNAŠ brineš, skrbiš – okr, SN, SK care 
BUGE buge, bog – preg, SN, SK God 
D d, da, daj – okr, SN, SK that, give 
DA da – SK that 
DADE dade, da – SN, SK give 
DADI dadi, dedi – SN, SK grandfather 
DAI daj – SK give 
DAIA daja, dala – preg, SN, SK give 
DAL dal – SK gave 
DALL dal – SK gave 
DAM dam – SK I give 
DAMA dama, damo – SN, SK we give 
DAO dao, dak – preg, SN, SK give 
DAR dar – SK gift 
DAS daš – preg, SK you give 
DASTA dast, dosti – preg, SN, SK enough 
DASTA dasta – SK give 
DAŠ daš – SK you give 
DAT dat, dati – okr, SN, SK give 
DATI dati – SK give 
DAZ daš – preg, SK you give 
DAZI dasi – preg, SK although 
DDAO dao, dal – SN, SK gave 
DDE de, da – preg, SN, SK that 
DE de, da – preg, SN, SK that
DED ded –SK grandfather 
DEDI dedi –SK grandfather 
DEDO dedo, ded – preg, SN, SK grandfather 
DEI dej, daj – preg, SN, SK give 
DEIVA dejva, dajva – preg, SN, SK we will do 
DEIVA deva – preg, SN, SK girl
DEN den, dan – preg, SN, SK day 
DENAR denar – SK money 
DES de, da – SN, SK that 
DETU detu, dedu – preg, SN, SK to grandfather 
DETU detu, detetu – okr, SN, SK to baby 
DI d, da – okr, SN, SN, SK that 
DIAL djal, dejal – preg, SN, SK said 
DIBNA divna – preg, SN, SK nice 
DIK dik, lep – SN, SK nice 
DIR dir, dirja – okr, SK run 
DIRR dir, dirja – okr, SK run 
DIŠI diši – SK smell 
DITE dite, dete – preg, SN, SK baby 
DIVA divna, lepa –okr, SN, SK nice 
DIVA diva, deva, boginja – preg, SN, SK girl, goddess 
DIVA dajva – okr – SK give, make 
DIVAN diven, čudovit – SN, SK marvellous 
DIVE dive, deve, boginje – sin, SN, SK girl, goddess 
DLE tle, tu – preg, SN, SK here 
DM tm, temi – okr, SK dark
DM doma, domu – okr, SK home 
DO da – preg, SK that 
DO do – SK until 
DO do, daj – okr, SN, SK give 
DOA doa, dol – preg, SN, SK down 
DOAPALLOA dopadljivo – SK suited 
DOIMA doima, dojema – SN, SK comprehend 
DOK dok, dokler – okr, SN, SK as long as 
DOLAS dola, dol – SN, SK down 
DOLAN dolinec – SK dalesman 
DOMA doma – SK at home 
DOME dome, doma – preg, SN, SK at home 
DOMU domu, domov – SN, SK to home 
DONA donira, daruje – VEN give 
DONO damo, darujemo – SK, VEN give 
DONOMO damo, darujemo – SK, VEN give 
DOZOE dozorel – okr, SK ripe 
DŠLE dšle, došle – okr, SN, SK arrived 
E je – okr, SK is 
EA ea, aja – okr, preg, SN, SK lie 
EAI eai, aja – preg, SN, SK lie 
EAL eal, ajal – okr, SN, SK lie 
EAMA jama – preg, SK pit 
EAN en – SK one 
EAO ajal – okr, SK lie 
EAŠ eaš, ajaš – okr, SN, SK lie 
EDEN eden, en – SK one 
EE je – preg, SK is 
EEE aja – preg, SK lie 
EEE joj – preg, SK oh 
EEI ajaj – preg, SK lie 
EEIEI ajaj – preg, SK lie 
EES ajaš – preg, SK lie 
EEŠ eješ, ajaš – preg, SN, SK lie 
EI je – prem, SK is 
EI aja – preg, SK lie 
EIA eja, aja – preg, SN, SK lie 
EIAI eiaj, ajal – preg, SN, SK lay 
EIAS ejaš, ajaš – preg, SN, SK you lie 
EIAŠ ejaš, ajaš – preg, SN, SK you lie 
EIAZ ejaš, ajaš – preg, SN, SK you lie 
EIDE eide, ajde, gremo – SN, SK go 
EIE joj – preg, SK oh 
EIE eje, aja – preg, SN, SK lie 
EIES eješ, ajaš – preg, SN, SK you lie 
EII eji, aja – preg, SN, SK lie 
EIIAS ajaš – preg, SK you lie 
EINO ejno, ono – SN, SK one 
EIO ejo, aja – preg, SN, SK lie 
EIOL eiou, ajal – preg, SN, SK lie 
EIR raj – preg, SK heaven 
EIS eis, ajs, bol – preg, SN, SK pain 
EN en – SK one 
ENA ena – SK one 
ENE ene – SK ones 
ENNA ena – SK one 
EO jo – preg, SL her 
EO ejo, aja – preg, SN, SK lie 
EOE aja – preg, SK lie 
ER raj – okr, preg, SK heaven 
ESPLLA zaspala – preg, SK fall asleep 
ETO eto, to, tu – SN, SK here 
ETPAL odpal, odpadel – SN, SK secede 
G glej – okr, SK see 
G gra – okr, SK go 
G grob – okr, SK grave 
GA ga – SK him 
GAEEŠI gojiš – preg, SK grove 
GANE gane – SK move, touch 
GAR gar, gor – preg, SN, SK up 
GARO garo, gorel – okr, SN, SK burn 
GE gre – okr, SK go 
GEL šel – preg, SK went 
GEN žen, ženi – okr, SN, SK to wife 
GENA žena – preg, SK wife 
GIINA gine, umre – SN, SK die 
GIN gine, umre – SN, SK die 
GIR gir, gor – preg, SN, SK up 
GLA glej – okr, preg, SK see 
GLARRO gladko – preg, SK smoothly 
GOL gol – SK naked 
GOR gor – SK up 
GORIA goria, gor – SN, SK up 
GORIAN gorjan – SK highlander 
GORRIE gorje – SK woe 
GR grob – okr, SK grave 
GRA grob – okr, SK grave 
GRA greje – okr, SK worm 
GRAEE graje, greje – okr, SN, SK worm 
GRAIAS greje, grajaš – preg, SN, SK blame 
GRAIAS grajaš, greješ – preg, SN, SK worm 
GRAIVA grajva, grejeva – preg, SN, SK worm 
GRAIVA grajva, grajava – preg, SN, SK blame 
GRAVE grobe – preg, SK grave 
GREB greb, grob – preg, SN, SK grave 
GRON grob – preg, SK grave 
GROŠ groš – SK penny 
GROŠE groš – preg, SK groš 
GROV grob – preg, SK grave 
GROVE grob – preg, SK grave 
GUNAK junak – preg, SK hero 
I i, je – okr, SN, SK is
I i, in – okr, SN, SK and 
IA aja – okr, SK lie 
IAAVI javi – preg, SK report 
IAE aja – preg, SK lie 
IAEI ajaj – preg, SK lie 
IAET ajan – preg, SK lie 
IAI aja – preg, SK lie 
IAI joj – preg, SK oh 
IAN jan, en – SN, SK one 
IAR jar, mlad – SN, SK young 
IARO jar, mlad – SN, SK young 
IAROZ jar, mlad – SN, SK young 
IAS jas, jaz – preg, SN, SK I 
IATA jata – SK flock
ID ide, gre – SN, SK go 
IDE ide, gre – SN, SK go 
IDEE ide, gre – SN, SK go 
IDOVA vdova – preg, SK widow 
IDOVA idevam greva – preg, SN, SK we go 
IE je – SK is 
IEE je – SK is 
IEI jej, joj – preg, SK oh 
IEI jej – SK eat 
IEN jen, en – SN, SK one 
IEO joj – preg, SK oh 
IEO jeo, jedel – SN, SK ate 
II je – preg, SK is 3
IIN in – SK and 
IKO iko, kdor – SN, SK who 
ILA ila – SK clay 
ILI ili, ali – SN, SK or 
ILIRAI Ilira – SK Illyrian 198 ime ljudstva/name of nation
ILLO ilo – SK clay 
ILO ilo – SK clay 
IM imel – okr, SK had 
IM im, jim – okr, SN, SK to them 
IMA ima – SK have 
IMIEI imej – SK have 
IN in – SK and 
IN on – preg, SK he 
INO ino, in – SN, SK and 
IO joj – okr, SK oh 
IO jo – SK her 
IOI joj – SK oh 
IOK jok – SK cry 
IR raj – okr, prem, SK heaven 
IRA raj – prem, SK heaven 
IRI raj – prem, preg, SK heaven 
IRI jar, mlad – prem, SN, SK young 
IS ist, isti – okr, SN, SK the same 
ISA isa, ista – okr, SN, SK the same 
ISTE iste – SK the same 
ISTI isti – SK the same 
ITA ita, ta – SN, SK this 
ITI iti, šel – SK went 
IUA iva, živa – okr, SN, SK alive 
IVA iva, živa – okr, SN, SK alive 
IVAA iva, živa – okr, SN, SK alive 
IVE ive, žive – okr, SN, SK alive 
IVVA iva, živa – preg, SN, SK alive 
K k, ko – okr, SN, SK when 
K kraj – okr, SK end 
KA k – SK to 
KA ka, kot – okr, preg, SN SK as 
KA ka, ko – preg, SN, SK when 
KAI kaj – SK what 
KAI kaj, kako – SN, SK how 
KAL kal – SK bud 
KAL kal, mlaka, bajer – SN, SK pool 
KALATO kalati, zajeti – PL, SK laddle 
KATA kot, grob – sin, SK corner, grave 
KAVA kava – SK coffee 
KAS kasno – okr, SK late 
KAS krasno – okr, SK nice 
KE ke, ko – SN, SK when 
KE ke, tja – SN, SK there 
KE ke, tu – SN, SK here 
KEI ke, ko – preg, SN, SK when 
KEL ko – preg, SK when 
KELK kolk, koliko – SN, SK how much 
KER ker – SK while 
KER kot – preg, SK as 
KERPANI krepani, umrli – SN, SK dead 
KES kes – SK regret 
KESA kesa – SK regret 
KI ki – SK who 
KL kle, tu – okr, SN, SK here 
KLA kla, tu – SN, SK here 
KLEN klen – SK vigorous 
KO ko – SK when 
KOE koj – preg, SK immediately 
KOI koj – preg, SK immediately 
KOLA kola, tako – preg, SN, SK such 
KOLAS kolnik, kočijaž – okr, sin, SK coachman 
KOLE kole takole – okr, SN, SK such 
KON kon, konj – okr, SN, SK horse 
KON konča – okr, SK finish 
KONA kona, konja – okr, SN, SK horse 
KOR kor, skor, skoraj, okr, SN, SK nearly 
KOR kor, kar – preg, SN, SK that 
KOR kori, pokori – SN, SK submit, atone 
KOS kos – VEN, SK blackbird  čarovnik/magus
KOSI kosi – SK lunch, mow 
KOTE kot, grob – sin, SN, SK corner, grave 
KR kr, ker, kar – okr, SN, SK while 
KRA kraj – okr, SK end 
KRAA krade – preg, SK steal 
KRAO krao, kradel – preg, SN, SK steal 
KRATEE kratko – preg, SK short 
KRI kri – SK blood 
KRIT krit – SK concealed 
KU ku, ko – preg, SN, SK when 
KULO kulo, kolo – preg, SN, SK cycle 
KUM kum, s kom – preg, SN, SK with whom 
L l, le – okr, SN, SK just 
L leži – okr, SK lie 
L l, lej, glej – okr, SN, SK see 
LA le – preg, SK just 
LAD lad, hlad, hladen – okr, SN, SK cold 
LAE le – SK just 
LAEIKA lahka, lahko – preg, SK light, could 
LAI lej, glej – okr, SN, SK see 
LAIS ležiš – okr, SK lie 
LAM lam, lomi – okr, preg, SN, SK break 
LAN lan, lani – okr, SN, SK last year 
LAS les, sem – preg, SN, SK here 
LASO les, sem – preg, SN, SK here 
LASTI lasti – SK property, claim 
LAZI lazi, lezi – preg, SN, SK lie down 
LE le – SK just 
LEGIA legia, legla – preg, SN, SK lay down 
LEI lej, glej, okr, SN, SK see 
LETA leta – SK years 
LETOS letos – SK this year 
LI li, le – preg, SN, SK just 
LIAT ljet, let – SN, SK years 
LIB lib, lep, ljub – preg, SN, SK nice, dear
LIBA lib, lep, ljub – preg, SN, SK nice, dear 
LIBBI libi, ljubi – okr, SN, SK dear 
LIP lip, lep – preg, SN, SK nice 
LITI liti, leta – preg, SN, SK years 
LL l, le – preg, SN, SK just 
LO le – preg, SK just 
LOAN lon, dar – SN, SK gift 
LOEZIS ležiš – preg, SK you lie 
LOI loj – SK suet 
LOI loj, lej, glej – SN, SK see 
LOMIA lomil – preg, SK break 
LON lon, dar – SN, SK gift 
LONA lona, daru – SN, SK gift 
LPA lpa, lepa – okr, SN, SK nice 
LPE lpe, lepo – okr, SN, SK nice 
LTE lejte, glejte – okr, SN, SK see 
M m, moj – okr, SN, SK my 
M mi – okr, SK to me 
M miza – okr, SK table 
MA ma, moj – okr, preg, SN, SK my 
MA me, meni – preg, SK me, to me 
MA ma, ima – okr, SN, SK have 
MAD mad, mlad – okr, SN, SK young 
MAE maj, moj – preg, SN, SK my 
MAGIA magija – SK magic 
MAI maj, moj – preg, SN, SK my 
MALAGA malega – preg, SK little 
MALO malo – SK little 
MAK mag – preg, SN, SK magus 
MAKOS manjkaš – okr, SK lack 
MAN men, meni – preg, SN, SK to me 
MANI mani, meni – SN, SK to me 
MAR mar, maraj – okr, SN, SK care 
MARE mari, maraj – okr, SN, SK care 
MARI mari, maraj – okr, SN, SK care 
MARO maro, mrtev – SN, SK dead 
MARO maro, maram – SN, SK wont 
MARTA mrtva – prem, preg, SK dead 
MARTAS matraš, trudiš – prem, SN, SK take pain 
MAT mat, mati – okr, SN, SK mother 
MATE mate, mati – preg, SN, SK mother 
MATI mati – SK mother 
MATIA matja, mati – SN, SK mother 
MATIRA matr, mati – okr, SN, SK mother 
MATO mati – SK mother 
MATONK materi – SK to mother 
MATONKA matka, mati – SN, SK mother 
MATR matr, mati – okr, SN, SK mother 
MATRA matra, trudi – SK take pain 
MATRI matri, materi – okr, SN, SK to mother 
MATRI matri, motri – SK look 
MATURA matera, mati – SN, SK mother 
MAZ mož – preg, SK husband 
ME me, meni – okr, SN, SK to me 
MEI mej, imej – okr, SN, SK have 
MEL mel, imel – okr, SN, SK had 
MEN men, meni – okr, SN, SK to me 
MER meri – okr, SK measure 
MER marnja – okr, SN bunkum 
MERNIEI marnjaj – okr, SN make bunkum 
MI mi – SK to me 
MI moj – okr, SK mine 
MIGI migi, migaj – SN, SK move 
MIE moj, moja – SK my 
MIEI moj – SK my 
MIME mimo – preg, SK by, past 
MIN men, meni – preg, SN, SK to me 
MIR mir – SK peace 
MIT mat, mati – preg, SN, SK mother 
MIZA miza – SK table 
MOA moja – okr, SK my 
MOAS moja – okr, SK my 
MOGA mogla – okr, SK could 
MOI moj, moji – SK my, to my 
MOL mol, moli – okr, SN, SK pray 
MOLDA mlada – prem, SK young 
MOLTE molte, molite – SN, SK pray 
MOR mrtev – okr, SK dead 
MORK mrtev – prem, preg, SK dead 
MORKE mrtev – prem, preg, SK dead 
MORKI mrtev – prem, preg, SK dead 
MORKO mrtev – prem, preg, SK dead 
MOROA mrtev – okr, SK dead 
MOROE mrtev – okr, SK dead 
MORTA mrtva – preg, SK dead 
MOTAI mati – SK mother 
MRE mre, umre – okr, SN, SK die 
N n, naj – okr, SN, SK let 
N n, ne – okr, SN, SK not 
N not – okr, SK inside 
N nas – okr, SK us 
NA na – SK on 
NA not, noter – okr, preg, SN, SK inside 
NA nina – SN, SK lie 
NAA nina – SN, SK lie
NAB neb, nebi – preg, SN, SK not 
NAB nabit – okr, SK beat 
NABTI nabit – prem, SK beat 
NADE nade – SK hopes 
NAE nina, počiva – okr, SK lie 
NAGI nagi, nag – SN, SK naked 
NAI nina, spi – preg, SK lie, sleep 
NAI naj, naju – okr, SN, SK to us 
NAID najd, najdi – okr, SN, SK find 
NAIDE najde – SK find 
NAIDEI najdi – SK find 
NAIE nina, počiva – preg, SK lie 
NAIU naju – SK us 
NALOMIA nalomil – okr, SK break 
NAM nam – SN, SK to us 
NAMI nami, nam – SK to us 
NANA nana, spi – SN, SK sleep 
NANI nani, spi – SN, SK sleep 
NANO nono – preg, SN nana 
NANSER nanček, spi – preg, SN, SK sleep 
NAS nas – SK us 
NAS naš – preg, SK our 
NASA naša – preg, SK our 
NASE naša – preg, SK our 
NAŠ naš – SK our 
NATA notri – okr, SK inside 
NATAR natar, noter – preg, SN, SK inside 
NATI notri – okr, SK inside 
NAZ naš – preg, SK our 
ND notri – okr, SK inside 
NE ne – SK not 
NEGA nega, negovati – okr, SK care 
NEIDI nejdi, najdi – preg, SN, SK find 
NEKA neka, naj – HK, SN, SK let 
NEN nen, njen – okr, SN, SK her’s 
NER grob – sin, SK grave 
NES nes, nesi – okr, SN, SK carry 
NES naš – preg, SK our 
NESO neso, nesel – SN, SK carry 
NESTA nestane – okr, SK lack 
NET not, noter – SN, SK inside 
NETA neta, not, noter – SN, SK inside
NETT not, noter – SN, SK inside 
NEV nev, nov – preg, SN, SK new 
NI ni – SK not 
NIB nebo – okr, SK sky, heaven 
NIEI njej – SK to her 
NIN nin, spanec – SN, SK lie 
NINA nina – SK lie 
NININ ninkal, ležal – SN, SK lay 
NINIŠ niniš, ninaš – SN, SK lay 
NINK ninkal, ležal – SN, SK lay 
NINKOE ninkal, ležal – SN, SK lay 
NINO ninš – okr, SN, SK lie 
NINŠI ninkaš – okr, SK lie 
NINVAS ninkaš – okr, SK lie 
NISSE nisi – preg, SK you are not 
NM nm, nam – okr, SN, SK to us 
NNAS nas – SK us 
NNE ne, ni – SK not 
NNIEI njej – SK to her 
NO no – SK well 
NO not, noter – okr, SN, SK inside 
NOA noa, nova – okr, SN, SK new 
NOM nam – preg, SK us 
NOZ naš – preg, SK our 
NN not – preg, SK inside 
NN naj – okr, preg, SK let 
NNAA naj – preg, SK let 
NNES nes, nesi – SN, SK carry 
NNOA nove – preg, SK new 
NONI noni – SN, SK to nana 
NORA nora – SK mad 
NOVA nova –SK new 
NS ns, nas – okr, SN, SK us 
NT nt, not, noter – okr, SN, SK inside 
NTA nta, not, noter – okr, SN, SK inside 
NTAN notranji – okr, SK inner 
NTAV notranji – okr, SK inside 
NTI notri – okr, SK inside 
NVA nva, nova – SN, SK new 
O o, oj – okr, SN, SK oh 18, 37, 68, 152, 154, 203, 210, 235, 322
O o, od - okr, SN, SK from 161
O ostane – okr, SK remain 102
O on – okr, SK he 174
OA aja – okr, preg, SK lie 65, 66, 122, 244
OAE aja – okr, preg, SK lie 197
OAS ajaš – okr, preg, SK lie 208
OASS ajaš – okr, preg, SK lie 208
OBA oba – SK both 52
OBE obe – SK both 340
OBRADI obradi, obdelaj – HK, SN, SK work 170
OCOTO očetu – preg, SK to father 274
OD od – SK from 17, 192
ODA oda, voda – okr, SN, SK water 123
ODE ode, gre – SN, HK, SK go 285
ODLI odličen – okr, SK prime 192
OEA aja – preg, SK lie 84
OEI ajaj – okr, preg, SK lie 93, 194
OEIZ ajaš – okr, preg, SK lie 166, 192
OEO ajaj – preg, SK lie 101, 127, 193
OEV ajal – preg, SK lie 130
OI oj – SK oh 100, 277
OI aja – okr, SK lie 109
OIEI ojej – SK oh 346
OKA oka, očesi – SN, SK eyes 81
OKI oki, očesi – SN, SK eyes 277
OL al, ali – okr, preg, SN, SK or 101
OLL ulje – okr, SK ulcer 67, 87, 282, 341
OLLE ulje – okr, SK ulcer 192, 202
OLLESN oleseni – okr, SK lignify 192
ON on – SK he 4, 63, 66, 72, 119, 153, 156, 167 183, 258, 280, 280,
325
ONA ona – SK she 95, 162, 193
ONI oni – SK that 123
ONN on – SK he 119, 195303
ONNE one – SK that 153
ONNESTI odnesti – preg, SK take away 154
ONO ono, ona – SN, SK she 27
ONOE onoj, njej – preg, SN, SK to her 27
ONOM onom, njemu – SN, SK to that 154
ONOMO onemu, njemu – SN, SK to that 166
OPAK opak, narobe – HK, SK wrongly 208
OPAKA opaka, narobna – HK, SK wrongly 165
OR raj – okr, preg, prem, SK heaven 134
ORA raj – preg, prem, SK heaven 71, 188
ORAS oras, okras – okr, SN, SK adornment 18
ORI gori – okr, SK up 4
ORIO orio, oral – preg, SN, SK ploughed 242
ORR gor – okr, SK up 191
OS ostal – okr, SK remain 1, 3, 25, 26, 29, 36, 39, 52, 61, 90, 95, 98, 100, 113,
113, 114, 114, 119, 120, 121, 125, 128, 132, 135, 166,
166, 195, 195, 196, 196, 202, 210, 215, 224, 255, 273,
276, 281, 341
OSA osa, ostane – okr, SN, SK remain 166, 213, 341
OSDA osta, ostal – okr, preg, SN, SK remain 132
OSE ose, ostane – okr, SN, SK remain 56
OSES ostane – okr, SK remain 157
OSI osi, ostane – okr, SN, SK remain 100, 195
OSK osk, ozek – okr, SN, SK narrow 178
OSKEI oskei, ozki – okr, SN, SK narrow 178
OST ost, ostane – okr, SN, SK remain 270
OSTA osta, ostane – okr, SN, SK remain 126
OSTAI ostai, ostane – okr, SN, SK remain 196
OSTAN ostan, ostane – okr, SN, SK remain 126
OSTE oste, ostane – okr, SN, SK remain 210
OSTEL ostal – preg, SK remain 166
OSTELL ostal – preg, SK remain 166
OSTO osto, ostal – preg, SN, SK remain 194
OŠO ošo, odšel – okr, SN, SK went 193, 195
OŠOR ošo, odšel – okr, SN, SK went 193
OŠŠ ošo, odšel – okr, SN, SK went 280
OŠŠO ošo, odšel – okr, SN, SK went 84, 195, 247
OT not, noter – okr, SN,SK inside 159
OTI oči, ati – preg, SK father 38, 101, 176
OTITA očita – preg, SK father 101
OTO oto, tu, tam – preg, SN, SK here, there 64, 100, 182, 189, 192, 193, 193, 195, 297, 318
OTOR otvor, odprtina – okr, SN, SK opening 133
OTOR popotuje – sin, SK travel 297, 318
OTORAS popotuješ – sin, SK travel 166
OTORITA odkrita – preg, SK uncovered 101
OU ou, oj – preg. SN, SK oh 218
OVA ova, ta – SN, SK this 176304
OVA ova, tu – SN, SK here 198
OZZE ostane – okr, SK remain 64
P pa – okr, SK and, but 19, 31, 32, 33, 81, 85, 86, 181, 187, 195, 195, 196,
248, 254
P počiva – okr, SK rest 111
P poglej – okr, SK see 341
PA počiva – okr, SK rest 167
PA pa – SK but, however 33, 102, 172, 216, 281
PADE pade – SK fall 85, 91, 169
PADES padeš – preg, SK you fall 85, 91, 169
PAIVA pejva, pojdiva – preg, SN, SK go 172
PAK pak, če – SN, SK if 193
PAKA paka, pekel – okr, preg, SN, SK hell 123
PAL pal, pol, potem – okr, SN, SK after 114
PALA pala, padla – okr, SN, SK fall 170, 238
PALE pale, padle – okr, SN, SK fall 114, 114
PALIA paljenje, kurjenje – SN, SK burn 191
PALL pol, potem – preg, okr, SN, SK after 122
PALLENKA paljenje, kurjenje – SN, SK burn 191
PANDES padneš, padeš – prem, HK, SK fall 209
PANI pani, gospod – SLV mister 251
PANI pane, kruh – VEN, LAT, SK bread 251
PAO pao, padel – SN, SK fall 194
PAR par – SK pair 34
PARE pare – SN, SK deathbed 34 tudi denar/also money
PAS pas, pazi – okr, SN, SK watch 216
PASET pasti – prem, SK pasture 122
PASTE paste, pazite – SN, SK watch 281
PAT pati, trpi – HK, SN, SK suffer 166
PATE pate, pade – preg, SN, SK fall 123
PAVA pava, spava – okr, SN, SK sleep 88
PEI pej, poj – preg, SN, SK sing 212
PELAT pelat, peljat – SN, SK cart 166
PEOR poje – prem, preg – SK sing 192
PIA pia, pila – okr, SN, SK drink 39
PIAVI piavi, plavi – preg, SN, SK float 86
PIL pio, pil – preg, SN, SK drink 49
PIO pio, pil – preg, SN, SK drink 1
PIRO piro – SK spelt 283 vrsta žita/kind of corn
PITA pita, vpraša – SN, SK ask 197
PK pak, tako – okr, SN, SK so 32
PL pol potem – okr, SN, SK after 72, 104, 114, 114, 115, 121, 134, 146, 168, 253, 253,
253, 254
PLAS plas, plaz – preg, SN, SK avalanche 187, 216
PLASTAS plačaš – preg, SK pay 85
PLAT plačal – HK, SN, SK payed 111305
PLATO plačal – HK, SN, SK payed 114, 115, 121
PLATOR plata, plačnik – HK, SN, SK payer 72, 168
PLATUR plata, plačnik – HK, SN, SK payer 104, 253, 253, 253, 254
PO po, pa – SK after, and 120, 176
POL pol, potem – okr, SN, SK after 31, 94, 119, 190, 341
POLAI polej, potem – SN, SK after 190
POLL pol, potem – SN, SK after 274
PORVAI poruvaj – okr, SK fight 117
POŠŠO pošo, odšel – SN, SK went 195
POTO potom potem – okr, SN, SK after 120
POTORRE poturi, popotuje – SK travel 120
POULA pol, polovnjak – okr, SK penny 106
POULAI pol, polovnjak – okr, SK penny 286, 286
PRED pred – SK before 264
PREDAMI predniki – SK ancestors 264
PREI prej – SK before 166
PREIŠR prešel – preg, SK pass over 166
PREVEZIV prevozil – preg, SK passed 155
PRI pri – SK at 183
PRODI porodi – okr, SK bear 85, 124, 189, 193, 194, 269
PRODIT porodit – okr, SK bear 55, 154
PRODITA porodita – okr, SK bear 124, 189, 193
PU pusti – okr, SK let, allow 219
R res – okr, SK really 4, 7, 8, 23, 42, 78, 88, 173, 193, 346
R raj – okr, SK heaven 11, 42, 93, 104, 127, 166, 192, 192, 200, 254, 297,
318, 340
RA raj – okr, SK heaven 4, 7, 10, 17, 39, 51, 155, 233, 234, 240, 256, 256, 263,
279, 283, 285, 290, 335
RAD rad – SK gladly 49, 192
RADA rada – SK gladly 166, 285
RAE raj – preg, SK heaven 40, 265
RAEI raj – preg, SK heaven 192
RAI raj – SK heaven 29, 102, 197
RAI raje – okr, SK rather 102, 198
RAN ran, mlad – sin, SN, SK young 83, 108, 183, 192
RAN ran – SK wounds 108, 166
RANIN ranin, zgodnji – SN, SK early 195
RANNIŠ raniš – SK wound 108, 166
RANTA ranta, rentači – preg, SN, SK snarl 183
RANTAT rentačit – preg, SK snarl 183
RAO rao, rad – preg, SN, SK gladly 1
RAO raj – preg, SK heaven 180, 234
RAR raj – preg, SK heaven 219
RAROU rov, grob, sin, SK grave 283
RAS ras, raz, dol – SN, SK from, by, down 18, 31, 51, 64, 94, 103, 114, 114, 115, 121, 127, 137,
146, 166, 166, 166, 175, 182, 193, 203, 263306
RASD ras, raz, dol – SN, SK from, by, down 146
RASI ras, raz, dol – SN, SK from, by, down 88
RASMI razmi, razumi – SN, SK understand 121
RAT rat, rad – preg, SN, SK gladly 26, 39
RAT ratnik, borec – okr, HK, SK fighter 26, 39
RATOU ratou, nastal – SN, SK originate 221
RATOU ratou, bojeval – SN, SK fight 221
RE rej, raj – okr, SN, SK heaven 114, 130
REAI rej, raj – okr, SN, SK heaven 266
REI rej, raj – preg, SN, SK heaven 77, 187
REIO raju – preg, SN, SK heaven 178
REOV rov, grob – SK level, grave 130
RES res – SK really 31, 167, 192, 207, 331
REŠŠO rešo, rešil – okr, SN, SK save 195
RET reč – preg, SK thing 71
RET Reti – okr, VEN, SK Reti 90 venetska boginja/Venetic goddess
RETI Reti – VEN, SK Reti 7, 114, 114, 185, 192 glej / see RET
RETTE Reti – VEN, SK Reti 71 venetska boginja/Venetic goddess
RI raj – okr, SK heaven 8, 81, 101, 195
RIA raj – prem, SK heaven 19, 25, 35, 50
RIDDA rada – preg, SK willingly 193
RIE raj – preg, SK heaven 23, 133, 166, 250
RIEI raj – preg, SK heaven 166, 193
RIEINO rajno – preg, SK dead 173
RII raj – preg, SK heaven 195
RIK rik, krik – okr, SN, SK shriek 15
RIKI riki, rečeš – SLV, SK say 166
RIN rin, rini – okr, SN, SK push 69
RINAI rinai, rini – SN, SK push 74
RINIŠ rineš – preg, SK push 192
RINN rin, rini – okr, SN, SK push 189
RIO raj – prem, preg, SK heaven 57, 178, 242
RO raj – okr, SK heaven 188
ROA raj – preg, SK heaven 326
RODI rodi – SK bear 91
RODIT rodit – SK bear 91
RODITA rodita – SK bear 19
ROE raj – preg, SK heaven 166, 211, 270
ROI roj, raj – preg, SN, SK heaven 280
ROMAT romat – SK pilgrimage 25
RON grob – sin, SK grave 282
ROS ros, res – preg, SN, SK really 237
ROŠ roš, rajš, rajši – okr, SN, SK rather 146
ROT rot, rotitev – okr, SN, SK spell 2, 204
ROT rut, grob – preg, SN, SK grave 2
ROTO roto, rotim – okr, SN, SK spell 204, 297, 318
ROU rov, grob – sin, SK grave 283307
RRE raj – preg, SK heaven 120
RRESEAMApresojana – preg, SK estimated 192
RRI raj – preg, SK heaven 173
RRO raj – preg, SK heaven 325
RUKA ruka, roka – SN, SK hand 221
RVATA ruvata – okr, preg, SK fight 176
RZ rs, res – okr, SN, SK really 7
S s, si, sta – okr, SN, SK you are 6, 6, 13, 21, 23, 26, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40,
52, 67, 74, 80, 81, 81, 81, 85, 91, 92, 110, 131, 131,
147, 148, 148, 162, 165, 169, 172, 179, 185, 192. 192,
192, 192, 192, 195, 196, 201, 204, 204, 211, 213, 213,
227, 234, 264, 267, 268, 270, 272, 274, 324, 326, 331,
335
S s, z – SN, SK from 13, 52, 117, 119, 135, 192, 195, 198, 202, 270, 270,
270, 272, 272, 272, 283
S s, saj – okr, SN, SK but 7, 10, 172, 181
S sam – okr, SK alone 21, 26, 41, 66, 83, 95, 147, 164, 207, 225, 227, 267,
330, 337
S sem – okr, SK I am 83, 277
S še – okr, preg, SK still 24, 44, 103, 208
S s, se – okr, SN, SK oneself 42, 117, 117, 124, 225, 241, 269, 279
S spi – okr, SK sleep 51
SA sa, za – preg, SN, SK for 19
SA se, si – preg, SN, SK oneself 85, 108, 323
SA s, z – SN, SK with 42, 165
SA sa, saj – okr, SN, SK but 148
SA sa, še – SN, SK still 214
SABA saba, seboj – SN, SK with oneself 283
SADA sada, sedaj – SN, SK now 323
SAEO sanjal – okr, SK dreamed 181
SAI saj –SK but 178
SAKA ljubi – MK love 33
SALU zalu, zalo – preg, SN, SK pretty 281
SAMA sama – SK alone 330
SANA sanja – okr, SK dream 164
SANAA sanja – okr, SK dream 194
SAV sav, ves, vse – preg, prem, SK all 162, 188
SAVIT savit, zavit – SN, SK wrap up 194
SDE zdaj – okr, preg, SK now 192
SDRO zdro, zdrav – okr, SN, SK healthy 25
SE se – SK oneself 43, 81, 88, 212
SE si – preg, SK you are 56
SE se – SK oneself 26, 154, 191, 212, 217, 268, 271, 337
SE še – preg, SK still 26, 154, 191, 212, 217, 268, 271, 337
SEA sije – okr, preg, SK shine 192
SEAŠ siješ – okr, preg, SK shine 192308
SEB seb, sebi – okr, SN, SK to oneself 37
SEBI sebi –SK to oneself 154
SEI sej, saj – preg, SN, SK but 88, 88
SEIVA sejva, seva – preg, SN, SK shine 192
SEL sel – SK courrir 281
SEL šel – preg, SK went 281
SEM sem – SK here 268
SEO šel – preg, SK went 218
SESSAL sesal – SK suckled 157
SESTO zesto, zvesto – okr, SN, SK faithfully 191
SEVA seva – SK shine 337
SG umrl – SK died 74 segi = venetsko umrl/Venetic died
SGOR zgor, zgoraj – SN, SK up 191
SI si – SK you are 46, 97, 166, 166, 178, 197, 220, 345
SIA sija, sije – SK shine 4
SIBALA zibala – preg, SK dandle 166
SID sad – preg, SK friut 81
SIDDA sada, sadaj – HK, SN, SK now 81
SIE sija, sije – SK shine 26, 218
SIEI sija, sije – SK shine 267
SIES siješ – preg, SK shine 218, 322
SIET svet, sijati – okr, SK shine 192
SII sij – SK shine 166
SIILLO silno – preg, SK mightily 97
SIN sin – SK son 166, 183, 191, 191
SINO sinko – okr, SK son 100
SIT sit – SK sated 46, 56
SITA sita – SK sated 220
SITNA sitna – SK annoying 46
SIVA siva – SK gray 279
SIVA živa – preg, SK alive 279
SKLEN sklen, skleni – SN, SK decide 196
SKRATEE skrajšanje – okr, preg, SK shortening 195
SKRI skri – SK hide 142
SKRITA skrita – SK hide 142
SKRO skro, skril – SN, SK hide 81, 241
SLA šla – preg, SL went 27, 101, 208
SLI šli – preg, SL went 248
SLNI slni silni – okr, SN, SK mightily 9
SLO šla – preg, SK went 192
SLOGE sloga – SK concord 139
SMA sma, smo – preg, SN, SK we are 166
SMIR zmer, zmiraj – okr, SN, SK always 36
SMO smo – SK we were 81, 81
SMOL smol, smola – okr, SN, SK mishap 149
SN sn, sna – SK dream 192, 192
SNA sna – SK dream 89309
SNAI znaj, vedi – preg, SN SK you know 88
SNO snul, spal – preg, SN, SK slept 57, 65
SNOI snul, spal – preg, SN, SK slept 17, 57
SO so – SK they are 52, 62, 73, 93, 202, 216, 276
SOA sije – okr, preg, SK shine 191
SOE soj, sij – preg, SN, SK shine 205
SOEI svoje – okr, preg. SK own 205
SON sonce – okr, SK sun 100, 221
SON sin – preg, SK son 221
SORRA zora – preg, SK dawn 192
SOTOR sotur, sopotnik – SN, SK fellow traveller 216
SP sp, spi – okr, SN, SK sleep 31
SPA spi – preg, SK sleep 118, 212
SPE spi – preg, SK sleep 210
SPI spi – SK sleep 63
SPLA spala – okr, SK sleep 103
SPLAZ splaz, splazi – SN, SK avalanche 216
SPO spi – SK sleep 103
SPOR spor – SK quarrel 117
SPRA spral – okr, SK wash off 108
SPRAA spravil – okr, SK store 108
SRA sra, sral – okr, SN, SK shit 40
SRAGE srage – SK sweat 10 smrtne srage/dead sweat
SS si – SK you are 195, 280
SSI si – SK you are 192
SSIA sja, sije – preg, SN, SK shine 192
SSIVAA seva – preg, SK shine 195
SSO sešel – okr, preg, SK descend 108
STA stalno – okr, SK permanently 40
STANA stani, stoj – preg, SN, SK stand, remain 212
STAS stas – SK figure 147
STE ste – SK you are 281, 336
STEI stoji – preg, SK stand, remain 195
STIN stinjal, umrl – SK die 80
SVA sva – SK we are 185
SVAN svane, zori – okr, SN, SK dawning 192
SVE sve, vse – prem, SN, SK all 166
SVI svi, vsi – prem, SN, SK all 192
SZES sežeš – okr, SK reach 118
Š š, šel – okr, SN, SK went 25, 87, 115, 146
Š še – okr, SK still 166, 192
ŠA ša, šel – okr, SN, SK went 8, 258, 277
ŠAI šai, šel – okr, SN, SK went 45
ŠAIL šail, šel – okr, SN, SK went 45, 67
ŠAL šal, šel – SN, SK went 191310
ŠE še – SK still 127
ŠENA žena – preg, SK wife 235
ŠERNAIE žebraje – SK praying 127
ŠI šel – okr, SK went 47, 90
ŠIAAL šel – okr, SK went 192
ŠIL šil, šel – preg, SN, SK went 176, 343
ŠL šl, šel – okr, SN, SK went 176
ŠLI šel – okr, SK went 338
ŠLISL slišal – okr, preg, SK heard 178
ŠO šo, šel – okr, SN, SK went 66, 126, 195, 195, 195
ŠOA šoa, šel – preg, SN, SK went 172, 195
ŠOL šol, šel – preg, SN, SK went 126
ŠTA šta, kaj – HK, SK what 179
ŠTORI stori – preg, SK make 192
T t, ta, tu – okr, SN, SK here 7, 39, 52, 56, 61, 76, 78, 83, 85, 87, 91, 109, 111, 122,
132, 133, 133, 150, 153, 159, 167, 175, 175, 183, 192,
195, 195, 197, 191, 191, 191, 191, 204, 211, 215, 218,
220, 223, 234, 259, 259, 259, 259, 270, 272, 272, 272,
272, 276, 277, 282, 326, 337
T t, teb, tebi – okr, SN, SK to you 97, 270
T tej, tem – okr, SK this 219
T t, ti – okr, SN, SK you 273
TA ta, tu – preg, SN, SK here 6, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 36, 38, 47, 48, 50, 51, 53,
55, 61, 74, 80, 85, 85, 85, 88, 88, 88, 91, 98, 100, 100,
101, 108, 108, 113, 114, 114, 117, 120, 124, 124, 131,
142, 147, 149, 151, 153, 166, 166, 166, 166, 166, 173,
176, 183, 183, 185, 192, 192, 195, 195, 196, 191, 216,
220, 239, 260, 268, 269, 269, 275, 276, 280, 285, 319,
331, 336
TA ta, tam – okr, SN, SK there 36, 38, 40, 64, 166, 195
TA ta, to – preg, SN, SK this 142
TAA ta, to – preg, SN, SK this 142, 194
TAA taa, tu – preg, SN, SK here 123
TAB tab, tabo – okr, SN, SK with you 202
TABO tabo – SK you, with you 52, 117, 119, 135, 195
TABOA teboj – SK with you 135, 270
TADE tade, tedaj – okr, SN, SK then 167
TAGA təga, tega – preg, SN, SK this 189
TAI taj, ta – SN, SK this 4, 88, 100, 166, 166, 183, 196, 196, 198, 336
TAIAN tajan, tajen – preg, SN, SK secret 74
TAIO tajno – okr, SK secret 319
TAK tak, tako – okr, SN, SK such 26
TALA tale, ta – SN, SK this 193
TALAE tale, ta – SN, SK this 193
TANEP tanek – preg, SK thin 81311
TANO tano, tajno – okr, SN, SK secret 166
TAO ta, tu – preg, SK this, here 101, 101, 133, 166, 166
TAOTA ta, tu – preg, SK this, here 166
TARNATA tarnata – SK lament 277
TAS ta – SK this 187
TAR ter – preg, SK and 277
TATI tati – SK to father 100
TATO tatu – preg, SK to father 100
TE te, tu – preg, SN, SK here 41, 42, 71, 85, 92, 95, 97, 121, 166, 166, 180, 182,
193, 191, 191, 191, 211, 231, 234, 273, 333, 337
TE te, tja – okr, SN, SK there 281
TEA te, tu – preg, SN, SK here 176
TEDA teda, tedaj – okr, SN, SK then 71
TEDO tedo, tedaj – okr, SN, SK then 180
TEE tej – preg, SK to her 85
TEEE tu – SK here 191
TEI tej – SK to this, to her 176, 183, 192, 216, 218
TEKEL tekel – SK run 281
TELL tel, telo – okr, SN, SK body 166
TEME teme – SK dark 42
TEN da – preg, SK that 166
TENI temi – preg, SK dark 231
TEO tu – preg, SK here 96, 173, 182, 207, 210
TES tesno – okr, SK tightly 118, 192, 192, 197, 191, 191, 191, 270, 279
TESSI teši – SK console 197
TETA tota, ta – preg, SN, SK this 85, 123
TGOV tugoval – okr, SK grieve 192
TI ti, tej – SK you, to you 39, 68, 70, 74, 77, 81, 100, 114, 139, 148, 154, 166,
166, 176, 183, 192, 192, 192, 192, 195, 195, 196, 203,
208, 271, 272, 346
TIA tja – SK there 7, 123, 324
TIBAL taval – preg, SK rove 166
TIBE tebi – prem, SK to you 154
TIEI tebi – preg, SK to you 277
TIMA tima, tema – preg, SN, SK dark 195
TIN temi – okr, SK to dark 210
TINN temi – okr, SK to dark 346
TIS tist, tisti – okr, SN, SK that 8, 272
TISAN tesan, tesen – preg, SK hewing, tight 166
TISDA tista – preg, SK that 192
TISIN tesan, tesen – preg, SK hewing, tight 183
TISTA tista – SK that 195
TISTN tistm, tistim – okr, SN, SK to their 192
TIVAS tavaš – preg, SK rove 166, 195
TL tle, tu – preg, SN, SK here 283
TLI tle, tu – preg, SN, SK here 283
TLIŠ tliš – SK you glow 291312
TM tm, tam – okr, SN, SK there 289
TN temi – okr, SK dark 46, 166, 276
TO tu – preg, SK here 74, 86, 103, 129, 137, 195, 201, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 209, 223, 279, 324
TO to, ta – SN, SK this 166, 170, 221
TO ti – SK you 203
TOA toa, tvoja – okr, SN, SK your 12, 83, 166, 195
TOBI tobi, tabo – preg, SN, SK with you 192
TOE toje, tvoje – okr, SN, SK your 167
TOI toj, tvoj – okr, SN, SK your 109, 196
TOIK tak, tolik – okr, SN, SK such 109
TOL tolk, toliko – okr, SN, SK so much 100, 192
TOLLIM tulim – preg, SK roar 282
TOLO telo – preg, SK body 166
TOOA toa, tvoja – preg, SN, SK your 83
TOR tura, potuje – okr, sin, SK travel 96, 103, 127, 152, 201, 202, 204, 204, 205, 206, 207,
209, 223
TORA tura, potuje – okr, sin, SK travel 66
TORAR turar, potnik – okr, sin, SK traveller 209
TORAS turaš, potuješ –sin, SK travel 127, 137, 173, 182
TORE tura, potuje – okr, sin, SK travel 191, 221
TORI tura, potuj – okr, sin, SK travel 101, 141, 174, 192, 193
TORIA tura, potuj – okr, sin, SK travel 195
TORIS turaš, potuješ –sin, SK travel 166
TORNA tura, potuje –sin, SK travel 166
TORRE tura, potuje –sin, SK travel 120, 191
TORRES turaš, potuješ –sin, SK travel 207
TORRI tura, potuje –sin, SK travel 194
TOST trošt, up – okr, SN, SK hope 270
TOTO toto, to – SN, SK this 137, 203
TOURAR turar, potnik – SN, SK traveller 219
TPEN tpen, tepen – SN, SK beaten 214
TRA trajno – okr, SK lastingly 7
TRAO trajno – okr, SK lastingly 76
TROE troje – okr, SK triply 270
TT tudi – okr, SK also 132
TT tu – preg, SK here 175, 207, 277
TTA tu – SK here 130
TTE tu – SK here 97, 192
TTES tu – SK here 192
TTI ti – SK you 192, 191
TUR tura, potuje – okr, SK travel 221, 253, 253, 253, 254
TURAR turar, popotnik – sin, SK traveler 108
TUZI toži – preg, SK lament 100
U u, v – SK in 109, 282
UDA uda – SK give up 145313
UKA uka, uči – SN, SK teach 143
UKANI ukani – SK trick 143
ULOI ulj – SK beehive 109
ULOI ulov – preg, SK catch 109
ULOI teža – sin, SK weight 109
UMEN umen – SK vise 218
UN un, on, tisti – SN, SK that 145
UN un, in – preg, SN, SK and 221
UPA upa – SK hope 196
UPAVE upava – preg, SK we hope 196
US ustane, ostane – okr, SK rise, remain 57, 112, 253, 253, 253
V v – SK into 2, 17, 26, 96, 219, 249
V ve – okr, SK know 325, 345
VA va, v – SN, SK in, at 7
VA vej, vedi – oke, SN, SK you know 29
VADA uada, voda – preg, SN, SK water 155
VAG vagan – okr, SK balanced 5
VAI vaj, vej – preg, SN, SK know 3, 117
VAI vaj, vaju – SN, SK you 142
VAL val – SK wave 62, 158
VALA veljak – okr, preg, SK worthy 150
VALAT veljak – okr, preg, SK worthy 150
VALDAN veljak – okr, preg, SK worthy 100
VALDES veljak – okr, preg, SK worthy 100
VALE veljak – okr, preg, SK worthy 88
VALETAS baletnik veljak – sin, SK dancer, worthy 60, 60, 60, 60 tudi veljaven / also valid
VALLA veljak – preg, SK worthy 107, 120, 132
VALLAI veljak – preg, SK worthy 158
VALLAID veljak – preg, SK worthy 158, 166
VALLAS veljak – preg, SK worthy 62
VAN van, nebo – PL, SN, SK heaven 74, 166
VANA van, nebo – PL, SN, SK heaven 275
VAS ves, vsa, vse – prem, SK all 12, 52, 52, 95, 131, 163, 195
VAS vas – SK you 44, 55, 55, 131, 166, 166, 166, 166, 178, 188
VASA vaša – SK your 55
VASNO vsnul, zasnul – SN, SK fall asleep 80, 247
VASTI gasti, gosti – preg, SN, SK entertain 166
VAŠ vaš – SK your 84, 115
VE ve, zna – SK know 54
VEI vej – SK know 195
VEL velja – okr, SK valid 201
VEN van, nebo – PL, SK heaven 192
VEN ven – SK out 192
VER veri, veruj – SN, SK believe 272
VERINE verne – SK believe 272
VERNE verne – SK believing 272314
VERRI veri, veruj – SN, SK believe 128
VERRIN veren – SK believing 128
VES ves – SK whole 337
VESTA vesta – SK you know 212
VI vi – SK you 88, 88, 91, 100, 100, 166, 166, 176, 253, 253, 253
VID vid, vidi – okr, SN, SK see 120, 162
VIN vin, vino – okr, SN, SK vine 100
VINA vina – SK vine 88, 88
VINNA vina – SK vine 253, 253, 253
VIT vit, vid, vidi – okr, SN, SK see 105, 276
VIT vit, vitek – okr, SN, SK slim 105, 276
VNI vn – SK out 176
VOADI uadi, vodi, – preg, SN, SK guide 275
VOADI uadi, vodi, – preg, SN, SK to water 275
VODI vodi – SK to water 123
VODITA vodita – SK guide 123
VOLI voli, ljubi – HK, SN, SK love 166
VOTO uoto, vodo – preg, SN, SK water 108
VS vs, vsa, vse – okr, SN, SK all 325
VŠA vša, všel – okr, SN, SK enter 26
Z s, z – SK with 73, 283
Z zaspali – okr, SK frlt asleeo 248
ZA za – SK for 15, 79, 93, 112, 142, 212, 222, 239
ZA zadnji – okr, SK the last 15
ZAE zel, vzel – okr, preg, SN, SK took 332
ZAEIAS zaajaš – preg, SK fall asleep 332
ZAIDE zajde, zaide – prem, SN, SK go astray 7
ZALLES zaliješ – okr, SK wet, drink 198
ZAN zan, zanj – okr, SN, SK for him 283, 322
ZANIA zanina, zaspi – okr, SN, SK fall asleep 8
ZAO žao, žal – preg, SN, SK alas 39
ZAO zao, zal – preg, SN, SK nice 39
ZARAS zares – preg, SN, SK really 5, 6
ZARE zare, zore – preg, SN, SK dawn 195
ZARIS zaris, zares – preg, SN, SK really 118
ZARRES zares – preg, SK really 192, 191
ZASIO zasio, zasijal – okr, SN, SK beggin to shine 18
ZATE zate – SK for you 192
ZATO zato – SK therefore 4
ZAV zal, lep – preg, SN, SK nice 84, 247
ZAV žal – preg, SK alas 247
ZE že – preg, SK already 61, 108, 132. 153, 153, 192, 192, 219, 225, 255, 322
ZE se – preg, SK oneself 83
ZE ze, za – preg, SN, SK for 222, 222, 222, 340
ZEGIA sežgan – preg, SK burned 8
ZEMOI zemlje – preg, SK of earth 108
ZEN žen, ženi – okr, preg, SK to wife 192, 287, 322315
ZEN zelen – okr, SK green 192
ZENA žena – preg, SK wife 166, 225
ZENI ženi – preg, SK to wife 287, 287
ZENIE ženi – preg, SK to wife 287
ZEPOE zepoje, zapoje – preg, SN, SK sing 192
ZES sez, sežeš – okr, preg, SN, SK size 118
ZES zesuje zasuje – okr, SN, SK cover, bury 216
ZESNA zaspal – SK felt asleep 166
ZESP zaspal – okr, SK felt asleep 166, 167, 170
ZESPA zaspal – SK felt asleep 166, 167, 170
ZET zet – SK son-in-law 132, 153
ZI si – preg, SK you are 12, 13, 26, 32, 79, 100, 105, 151, 166, 194, 191, 215,
265, 272, 272, 272, 323
ZI za – preg, SK behind 13
ZID zid – SK wall 135
ZIE zalije – okr, SK flood 123
ZIE zija, vidi – okr, SN, SK see 167
ZIEI zel, vzel – okr, SN, SK took 166
ZIHAR ziher, sigurno – SN, SK sure 167
ZIL žal – preg, SK alas 41
ZIL cil, cilj – okr, SN, SK aim 41
Messapic Slovene English Messapic inscriptions Comment
A a, toda – SN, SK but 2, 27, 40, 55, 81, 85, 88, 117, 123, 123, 124, 144, 166,
169, 189, 192, 192, 92, 192, 192, 192, 192, 193, 195,
195, 195, 191, 209, 221, 235, 269, 276, 279, 281,
281, 337, 340ZIN sin – preg, SK son 113, 192
ZIMessapic Slovene English Messapic inscriptions Comment
A a, toda – SN, SK but 2, 27, 40, 55, 81, 85, 88, 117, 123, 123, 124, 144, 166,
169, 189, 192, 192, 92, 192, 192, 192, 192, 193, 195,
195, 195, 191, 209, 221, 235, 269, 276, 279, 281,
281, 337, 340NNE sine – preg, SK son 192
ZIOVA zovi, kliči – preg, SN, SK call 198
ZIST čist – preg, SK unstained 93
ZONVE zove – SK call 144
ZO se – preg, SK oneself 145
ZO so – preg, SK they are 201, 208, 346
ZO to – preg, SK this 179
ZOI soj – preg, SK shine 179
ZOIM zojm, zajm, zajemi – SN, SK laddle 179
ZOMA zdoma – okr, SK off home 208
ZON zon, zona – okr, SN, SK shudder 167
ZUZDAM zauzdam – okr, SK check, curb 287
ZZES zasnuješ, zaspiš – SK fall asleep 83
Število besed po črkah / Number of words by letters
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
85 67 0 0 67 45 0 38 0 61 0 54 39 71 89 80 65 74 118 20 107 13 55 61 0
Skupno 1209 besed / Altogether 1209 words316
LITERATURA / LITERATURE
1. H. Krahe, Die Sprache der Illirier, Zweiter Teil, C. de Simone, Die messaischen Inschiften und ihre
Chronologie, 1-151, J. Unterman, Die messapischen Personnamen, 153-229, Abbildungen zu den
Messapischen Inschriften und ihrer Chronologie, 231-361, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1964.
2. V. Vodopivec, Katalog Mesapskih napisov, besed in prevodov, Razbiranje ilirskih jezikov, Jutro,


Ljubljana 2011.Above ancient Makedonian and bellow Illyrian are almost the same languages, slavonic.
And script difference is only way letter O was written.
Letter A is in both cases masonic.

6 comments:

 1. Wow, amazing! Did this guy Vodopivec write a book about the Illyrian language and did anyone follow this research? I read a publication written by the Slovenian author Mathej Bohr about the Illyrian language many years ago, and this seems to be on the same track. I would really like to know more, so any info would be appreciated.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Deks
   Mr Vinko Vodopivec was linguist sponsored by Cambridge while he was researching Illyrian language from tomb epitaphs in old Messapia (modern Italy). His book is filled with pictures of epitaphs and translations and there is much more ten what I posted.
   When he finished his work Cambridge give him a pet on the shoulder and never published his work! I happened to be online when he published this book. 3 months after he passed away.
   His book is available at Scribd on the adress I posted already.

   Delete
 2. Talking about MESSING it UP: "hajde" or "ajde" is from Ottoman turkic, a pure turkish word. This should not have happen to someone who - apparently -"knew" better than experts. But yeah... I guess everyone is an "expert" nowadays.
  According to experts, linguists (for exmple Vladimir Orel (a Slav)): Messapic "bilia" is a cognate to Albanian "bilë/bila". Both have the meaning "daughter".

  ReplyDelete
  Replies
  1. hajde, ajde is cognate with Slavic Hodati, Oditi - to walk.

   Bila-Bela-Bijela is WHITE, OBLak is clowd, PLanina or BLanina is ALPE or ALBania meaning white mountains,english PaLe is cognate to BeLa, BiLig is mark of any kind, this is one of the names for stecci.
   Bula is also a mark in sense of contrasting black and white so we had first newspaper called BuLetin...etc

   Delete
  2. As for anything Albanian you are NOT even European, your genetics are African, your language is synthetic, made by Bogdan Macedono for Orthodox church purpose after Ottoman wars. You came with Turks as Berbers and none of the names you are adopting today is yours. Sciptari is how Skenderbeg which was SERBIAN was calling Skitare-wanderers in derogative way.
   If you want to know more my blog contains info on many of these subject.

   Delete
  3. Skenderbeu was Albanian, and I just love how much That hurts you..His mothers name was orthodox/salvic yes..but guess what..she was orthodox..IT was usual to name your kids based on religion. After Turks many Names like Ali etc showed up..you still have orthodox albanins named mmillosh.And AS for morocco..that is a fabricated Lie by ignorant people. There is no EV13 in morocco moron. And serbs have tons of IT either way. The theory is that haplogroup E came from Africa with neotholic farmers 9000years ago. So I guess balkan slavs (all have EV13) are of Moroccan and Russian Ancectry? Stop the ignorant hate. People like you are the reason for war in the Balkans. Blind nationalistic Foil. Not that IT really matters, but as of now Romanians/Vlachs, Albanians and greeks are the ones that have Been in the balkans the Longest. The proof is in the pudding (language). And I dont say This to belittle orker Nations..Albanians and Greeks are really alike, a DNA test can prove this (Religion and nationalism still have created hate between the people). So tell me, are greeks Also morocan? Besides Therese exists no dokuments of such a big migration, thats Odd yes? Or are you braimwashed to think that Albanians fuck and reproduce like Rabbits (200 became 5 million serb propaganda)...

   Delete